Inloggad som:

avslutad_Neo-AEGIS

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Neo-AEGIS
En randomiserad multicenterstudie avseende neoadjuvant och adjuvant cytostatikabehandling jämfört med neoadjuvant kemoradioterapi vid adenocarcinom i matstrupen eller övre magmunnen.
NEO-adjuvant trial in Adenocarcinoma of the oEsophagos and oesophagoGastric junction International Study. Randomised Clinical Trial of neoadjuvant and adjuvant chemotherapy (Investigator´s choice Modified MAGIC or FLOT regimen) vs neoadjuvant chemoradiation (CROSS protocol) in adenocarcinoma of the oesophagus and oesophago-gastric junction.
PLACEHOLDER
Vid adenocarcinom i matstrupen finns två etablerade alternativa tilläggsbehandlingar till kirurgi vid kurativ behandling; neoadjuvant kemoradioterapi och perioperativ cytostatikabehandling. NeoAEGIS är en stor internationell randomiserad studie som direkt jämför dessa behandlingsalternativ.
Mer information om studien för vårdgivare
-
-
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2021-10-29)

Tillbaka till listan