Inloggad som:

IMpower030

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

IMpower030
En dubbelblindad, multicenter, randomiserad, fas III studie spm utvärderar effekt och säkerhet vid neoadjuvant behandling med atezolizumab (anti-PD-L1 antikropp) eller placebo i kombination med platinumbaserad cytostatikabehandling hos patienter med resektabel icke-småcellig lungcancer i stadium II, IIIA eller vissa IIIB
A phase III, double-blinded, multicenter, randomized study evaluating the efficacy and safety of neoadjuvant treatment with atezolizumab or placebo in combination with platinum-based chemotherapy in patients with resectable stage II, IIIA or select IIIB non-small cell lung cancer
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-06-19)

Tillbaka till listan