Inloggad som:

avslutad_PNEU-STEM V114-022

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PNEU-STEM V114-022
PNEU-STEM V114-022
A Phase 3, Randomized, Double-blind, Active Comparator-controlled, Multicenter Clinical Study to Evaluate the Safety, Tolerability, and Immunogenicity of V114 in Recipients of Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplant (PNEU-STEM)
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan