KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Ytterligare tre SVF uppdaterade – för införande 2019

Sju SVF reviderades under våren. Nu har ytterligare tre fastställts: bröstcancer, cancer i gallblåsan eller perihilär gallgång samt primär levercancer.

19 september 2018 | Samverkan

Kvalitetsrapport påvisar förbättring i prostatacancervården

Den nationella kvalitetsrapporten för prostatacancer för 2017 är publicerad och visar på en positiv utveckling för sjukvården inom prostatacancer.

17 september 2018 | Samverkan

Professor Lisa Rydén ny chef på RCC Syd

RCC Syd har anställt ny verksamhetschef

13 september 2018 | Syd

Lena Luts ny cancersamordnare i Region Skåne

Den 1 september tog Lena Luts över rollen som cancersamordnare för Skåne. Här berättar Lena kort om sig själv och sitt arbete.

13 september 2018 | Syd

Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

När kontaktsjuksköterskorna på urologen i Östersund tog över arbetsuppgifter från läkarna blev tiden mellan prostatabiopsi och behandlingsbeslut fem veckor kortare.

12 september 2018 | Samverkan

Avancerad sarkombehandling koncentreras till tre sjukhus

Alla landsting har nu beslutat följa RCCs rekommendation, att koncentrera avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med sarkom till tre ställen i landet.

3 september 2018 | Samverkan

Patient- och närståendeföreträdare till vårt nya råd

RCC Syd välkomnar nomineringar till medlemmar av vårt nya patient- och närståenderåd för en förbättrad cancervård.

3 september 2018 | Syd

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Workshop för patientföreträdare

Workshop med särskilt fokus på utdata och organisation kring kvalitetsregister.

3 oktober 2018 | Syd

RCO Syds registerdag 2018

Mötet kommer att innehålla mycket av intresse för alla regsterengagerade, både för registerstyrgrupperna och för anställda vid RC/RCC Syd.

4 oktober 2018 | Syd

Nationell utbildningsdag för dysplasibarnmorskor

Den första första nationella utbildningsdagen för dysplasibarnmorskor och dysplasisjuksköterskor enligt det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.

25 oktober 2018 | Samverkan

Den krokiga vägen

Nationell temadag om onkologisk och understödjande behandling vid matstrups- och magsäckscancer.

26 oktober 2018 | Samverkan

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

Utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt cancerpatienten.

15 november 2018 | Syd

Nordic collaboration cancer care pathways

Välkommen till det tredje mötet om gemensam forskning kring pakkeforløp – standardiserade vårdförlopp i cancervården. Mötet kommer att hållas på engelska.

15 november 2018 | Samverkan

Se fler händelser

Kalenderhändelser