KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Förslag om förlängd cancersatsning i övergångsbudgeten

Medel som tidigare avsatts för insatser inom cancervården under perioden 2015-2018 tillförs även 2019.

15 november 2018 | Samverkan

Ny kvalitetsrapport för peniscancer

Årsrapporten från Nationella peniscancerregistret (NPECR) har publicerats. Rapporten avser åren 2012–2017 och omfattar 1018 patienter.

15 november 2018 | Samverkan

Utbildning om levnadsvanor för kontaktsjuksköterskor – sista chansen

I slutet av november arrangeras årets sista regionala utbildningsdagar för kontaktsjuksköterskor på temat hälsosamma levnadsvanor. Dagarna äger rum i Umeå och Göteborg.

14 november 2018 | Samverkan

Fler patienter med lungcancer upptäcks tidigare med SVF

Det framgår av en studie genomförd av distriktsläkaren Lisa Sallmén vid vårdcentralen i Värmlands Nysäter.

13 november 2018 | Samverkan

SVF för tjock- och ändtarmscancer uppdaterat – för införande 2019

Tre standardiserade vårdförlopp publiceras nu i uppdaterade versioner. Landstingen har i uppdrag att införa förändringarna vid årsskiftet.

7 november 2018 | Samverkan

Bättre koll på användningen av cancerläkemedel

För första gången har vi en nationell process för att bygga kunskap om användningen av cancerläkemedel.

6 november 2018 | Samverkan

Nationell vägledning för rehabilitering efter bäckencancer

Vägledningen för bäckencancerrehabilitering ska öka kunskapen om vilka besvär som kan uppstå och vilka behandlingsmöjligheterna är.

5 november 2018 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Workshop om kliniska studier i cancervården

Workshop om hur vi ger fler patienter möjlighet att delta i kliniska studier i södra sjukvårdsregionen.

14 mars 2019 | Syd

Se fler händelser

Kalenderhändelser