Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram för cancer utan känd primärtumör (CUP)

Vårdprogrammet omfattar utredning och behandling av cancer utan känd primärtumör hos vuxna (CUP). Vårdprogrammet riktar sig till läkare, sjuksköterskor, paramedicinare och övrig vårdpersonal som inom primärvård och sjukhusvård har ansvar för utredning och omhändertagande av dessa patienter.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram för cancer utan känd primärtumör (CUP), Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst).

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje cancer med okänd primärtumör

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Cancersjukdomar - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)