Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Väst- Nationellt ansvarig

Sarah Zaya

Administrativ koordinator

RCC Väst

Lina Zachrisson

administrativ koordinator

RCC Väst

Mikael Holtenman

statistiker,

RCC Väst

Madeleine Helmersson

statistiker

RCC Väst

Johan Ivarsson

produktägare,

RCC Väst

Tai Wai Cheng

produktägare,

RCC Väst

RCC Stockholm Gotland

Karin Engström

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

 

Annica Blomberg

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

Malin Bergman

diagnoskoordinator

RCC Stockholm Gotland

RCC Syd

Annika Nertsberg

registeradministratör

RCC Syd

 

Ania Jurzysta

registeradministratör

RCC Syd

Hematologiska diagnoser

Ann-Katrin Andersson

registeradministratör

RCC Syd

RCC Sydöst

Annica Tomasson

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Yvonne Lindholm

registeradministratör

RCC Sydöst

RCC Mellansverige

Lena Pettersson

registeradministratör

RCC Mellansverige

 

Magdalena Eriksson

registeradministratör

RCC Mellansverige

Annika Larsson

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

Hematologiska diagnoser

Carina Bodin

registeradministratör

RCC Mellansverige

 

Andrea Back

registeradministratör

RCC Mellansverige

RCC Norr

Sara Huggert Ranta

registeradministratör

RCC Norr