Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Väst - nationellt ansvarig

 

porträtt

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst

porträtt

Mikael Holtenman

statistiker

RCC Väst

porträtt

Madeleine Helmersson

statistiker

RCC Väst

porträtt

Johan Ivarsson

produktägare

RCC Väst

porträtt

Tai Wai Cheng

produktägare

RCC Väst

 

 

RCC Norr

porträtt

Birgitta Fransson

registeradministratör

RCC Norr

 

 

RCC Stockholm Gotland

Maria Forsgren

diagnoskoordinator

RCC Stockholm Gotland

 

Annica Blomberg

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

Malin Bergman

diagnoskoordinator

RCC Stockholm Gotland

Karin Engström

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

RCC Syd

Annika Nertsberg

registeradministratör

RCC Syd

 

Ann-Katrin Andersson

registeradministratör

RCC Syd

RCC Sydöst

porträtt

Annica Tomasson

registeradministratör

RCC Sydöst

 

porträtt

Yvonne Lindholm

registeradministratör

RCC Sydöst

RCC Uppsala Örebro

porträtt

Marie Brus

registeradministratör

RCC Mellansverige

 

porträtt

Lena A Pettersson

registeradministratör

RCC Mellansverige