Nationell vårdprogramgrupp hypofystumörer

Vårdprogrammet för hypofystumörer utformas av en nationell arbetsgrupp med representanter från samtliga sjukvårdsregioner.

Utöver de regionala representanter som listas nedan knyter gruppen till sig de experter som behövs för att representera samtliga kompetenser som är engagerade i patientens vårdflöde. Alla som arbetat med att ta fram ett vårdprogram finns omnämnda i vårdprograms dokumentet.

Ordförande

Oskar Ragnarsson

överläkare/docent

Sektionen för endokrinologi, diabetes och metabolism, Sahlgrenska Universitetssj...

 

Övriga medlemmar i styrgruppen

Pia Burman

överläkare/docent

Endokrinologi, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Per Dahlqvist

överläkare/docent

Medicincentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Britt Edén Engström

överläkare/docent

Sektionen för endokrinologi och diabetes, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Bertil Ekman

överläkare/docent

Endokrinmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Charlotte Höybye

överläkare/docent

ME Endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Thomas Skoglund

överläkare/docent

Neurokirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Olivera Casar Borota

överläkare/docent

Patologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Cecilia Follin

sjuksköterska/docent

VO Onkologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund