Nationell vårdprogramgrupp hypofys

Vårdprogrammet för hypofys utformas av en nationell arbetsgrupp med representanter från samtliga sjukvårdsregioner.

Utöver de regionala representanter som listas nedan knyter gruppen till sig de experter som behövs för att representera samtliga kompetenser som är engagerade i patientens vårdflöde. Alla som arbetat med att ta fram ett vårdprogram finns omnämnda i vårdprogramsdokumentet.

Ordförande

Oskar Ragnarsson

överläkare/docent

Övriga medlemmar i styrgruppen

Pia Burman

överläkare/docent

Britt Edén Engström

överläkare/docent

Thomas Skoglund

överläkare/docent

Olivera Casar Borota

överläkare/docent

Cecilia Follin

sjuksköterska/docent