För dig som arbetar i vården

Alla personer som får en cancerdiagnos har rätt till en individuell vårdplan. Genom att arbeta med Min vårdplan kan du se till att dina patienter får kvalitetssäkrad information och möjlighet till stöd genom hela vårdprocessen.

Varför arbeta med Min vårdplan via 1177?

Patienten ska ges möjlighet till att vara delaktig i vården. Min vårdplan via 1177 bidrar till ett flexibelt och personcentrerat arbetssätt för både personal och patient. Du som behandlare ansvarar för att anpassa innehållet till patienten.

  • All information på ett ställe: Lättillgänglig information om cancersjukdomen, undersökningar, behandling och rehabilitering. Informationen finns som text, film och illustrationer. Det finns även länkar till fördjupad information.
  • Kommunicera flexibelt: Kommunicera med patienten genom bland annat meddelandefunktion och sidkommentarer. Behovet av telefonsamtal och oplanerade besök minskar.
  • Planera tillsammans: Planeringsverktyg för tidigare och kommande händelser, som både du och patienten kan redigera.
  • Interaktiva formulär och möjlighet att bygga egna aktivitetsplaner.
  • Tillgänglig i hela landet: Min vårdplan kan överlämnas mellan verksamheter.
  • Kvalitetssäkrad information: RCC tar fram och uppdaterar innehållet enligt en kvalitetssäkrad process.

Min vårdplan i cancervården (icke diagnosspecifik)

För diagnoser som ännu inte fått en Min vårdplan finns Min vårdplan i cancervården, en icke diagnosspecifik Min vårdplan. För patienter som är under 18 år finns Min vårdplan i barncancervården. Den icke diagnosspecifika vårdplanen kan både aktiveras i Stöd och behandling eller skrivas ut på papper.

Min vårdplan i barncancervården

Min vårdplan i cancervården (icke diagnosspecifik) behöver anpassas till individens situation, på samma sätt som med en diagnosspecifik Min vårdplan. Den behöver alltid kompletteras med patientinformation utanför Min vårdplan eller andra stödåtgärder utifrån individens diagnos.

Information vid uppstart

Information vid uppstart, ges till alla

Mötet med vården

Individuell patientöversikt, IPÖ

Utredning

Ärftlighetsutredning

Diagnos

Om cancer

Behandling

Fertilitet och cancerbehandling

Målet med ming behandling

Botande behandling

Palliativ vård

Onkologisk behandling med palliativt syfte

Operation

Levnadsvanor inför en operation

Förberedelser inför en operation i narkos

Så går det till att sövas

Ryggbedövning

Operation med öppen teknik

Operation med titthålsteknik i magen

Biverkningar och komplikationer efter en operation

Fysisk aktivitet efter en operation

Så sätter du dig upp efter en operation i magen

Sårvård efter en operation

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling mot cancer

Cytostatikabehandling

Behandling mot illamående under cytostatikabehandling

Till dig som ska få läkemedelsbehandling på sjukhuset

Hormonell behandling

Målriktad behandling

Behandling med blodförtunnande läkemedel

Att ta sprutor själv

Behandling med kortison

Läkemedel mot smärta

Strålbehandling

Strålbehandling

Strålbehandling med bromsande och lindrande syfte

Infart

Central venkateter, CVK

Perifer inlagd centralvenkateter, Picc-line

Subkutan venport, SVP

Kateter

Kvarliggande kateter i urinblåsan

Att ha en kvarliggande kateter i urinblåsan

Rehabilitering

Formulär_Min rehabiliteringsplan

Formulär_Hälsoskattning

Formulär_Hantering av ångest

Tips för att sluta röka

Mediyoga

Egenvård vid biverkningar och symtom

Benskörhet -  osteoporos

Blodpropp

Blödningsrisk

Diarré

Förstoppning

Gaser och bullrig mage

Påverkan på händer, fötter och naglar

Hud och slemhinnor

Håravfall

Illamående

Infektionskänslighet

Kognitiva förändringar – svårare att lära, minnas och förstå

Känselrubbningar – neuropati

Lymfödem

Muntorrhet och ont i munnen

Viktminskning och svårt att äta

Viktuppgång

Värmevallningar och stela leder

Röntgen och bilddiagnostik

PET-kameraundersökning

Skelettskintigrafi

Uppföljning

Formulär_Sammanfattning av Min vård

Formulär_Min uppföljning

Uppföljning

Att tidigt upptäcka återfall eller ny sjukdom

Livet efter behandling

Långvariga och sena biverkningar

Känslor efter behandlingen

Levnadsvanor efter behandlingen

Nationella regimbiblioteket

Här hittar du patientinformationen om behandlingar i nationella regimbiblioteket: Kunskapsbanken - Läkemedelsregimer.

Mallar för lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift

Alla dokument för mallarna är i word-format.

Mall för tillägg – Mötet med vården

Mall för tillägg – Utredning och diagnos

Mall för tillägg – Behandling 

Mall för tillägg – Rehabilitering och egenvård 

Mall för tillägg – Undersökningar och provtagningar 

Mall för tillägg – Uppföljning och nästa steg 

Mall för tillägg – Praktiska råd 

Mall för tillägg – Mina rättigheter som patient.

Stöddokument till Min vårdplan i cancervården hittar du här: 

Synliga texter vid start av Min vårdplan i cancervården (icke diagnosspecifik) (pdf, nytt fönster)

Checklistor hantering Min vårdplan i cancervården (word-dokument)

Har du frågor eller synpunkter om den icke diagnosspecifika Min vårdplan är du välkommen att kontakta nationell samordnare.

Språkliga riktlinjer 1177 

Min vårdplan utgår från klarspråk och de språkliga riktlinjer som används på 1177: Om innehållet på 1177.se.

Min vårdplan på papper

Min vårdplan finns via 1177. Min vårdplan kan även skrivas ut eller tryckas på papper för patienter som inte kan eller vill använda Min vårdplan digitalt. Pappersversionen har inte alla funktioner som finns i Min vårdplan via 1177. Min vårdplan för pappersutskrift finns under respektive cancerdiagnos.

Du som vårdpersonal ansvarar för att anpassa Min vårdplan till individens aktuella situation, och komplettera med annan information eller stödåtgärder om patienten behöver det.

Kontaktsjuksköterskan Alicia om Min vårdplan

Kontaktsjuksköterskan Alicia berättar hur Min vårdplan är ett stöd för henne och hennes patienter.

 

Omvårdnadschefen Camilla om Min vårdplan

Omvårdnadschefen Camilla berättar om på vilket sätt Min vårdplan är ett stöd för verksamheten och deras patienter.