Ansökan om stöd vid mötesarrangemang; processmöte/utveckling

I RCCs uppdrag ligger att stödja regionalt arbete med exempelvis vårdprogram, regionala behandlingsriktlinjer, kvalitetsregisterarbete, arbete för att stärka patientens ställning och klinisk forskning. Som ett led i detta arbete erbjuder RCC Syd stöd till arrangemang av möten med dessa syften.

En grundläggande förutsättning för stöd är att mötet är regionalt, det vill säga att representanter från Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Region Blekinge inbjuds och/eller att mötesinnehållet berör hela södra sjukvårdsregionens patienter.

Stöd lämnas efter ansökan och prövning där regional samverkan och mötets syfte i förhållande till RCCs uppdrag är viktiga kriterier.

Vid arrangemang av regionala möten kan RCC Syd, efter ansökan enligt nedan, max 2 gånger per år och diagnosgrupp, erbjuda:

  • Ekonomiskt stöd om max 10 000 kr per tillfälle (som kan användas till extern lokalkostnad, förtäring, kostnad för föreläsare)*
  • Bokning av konferenslokal
  • Förtäring i samband med mötet

*Vid kostnader som överstiger 10 000 kr, kontakta ingrid.vogel@skane.se

Ansökan sker genom att fylla i och skicka in formuläret nedan.

Ansökan om mötesstöd

Fysiskt/digitalt möte
Önskas hjälp med att boka lokal?