Ansökan om stöd vid mötesarrangemang; processmöte/utveckling

I RCCs uppdrag ligger att stödja regionalt arbete med exempelvis vårdprogram, regionala behandlingsriktlinjer, kvalitetsregisterarbete, arbete för att stärka patientens ställning och klinisk forskning. Som ett led i detta arbete erbjuder RCC Syd stöd till arrangemang av möten med dessa syften.

En grundläggande förutsättning för stöd är att mötet är regionalt, det vill säga att representanter från Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Region Blekinge inbjuds och/eller att mötesinnehållet berör hela södra sjukvårdsregionens patienter.

Stöd lämnas efter ansökan och prövning där regional samverkan och mötets syfte i förhållande till RCCs uppdrag är viktiga kriterier.

Vid arrangemang av regionala möten kan RCC Syd, efter ansökan enligt nedan, max 2 gånger per år och diagnosgrupp, erbjuda:

  • Ekonomiskt stöd (som kan användas till extern lokalkostnad, förtäring, kostnad för föreläsare)
  • Bokning av konferenslokal
  • Förtäring i samband med mötet (slät kopp kaffe/te f.m., lunch, slät kopp kaffe/te e.m.)

Ansökan sker genom att fylla i och skicka in formuläret nedan.

Vänligen observera!
Flera regioner har med anledning av en ansträngd ekonomisk situation utfärdat beslut om restriktivitet avseende fysiska möten och resor. De möten som genomförs i RCC Syds regi behöver ge deltagare från hela Södra sjukvårdsregionen likvärdiga förutsättningar att delta. Det är därför angeläget att vid planeringen av ett sjukvårdsregionalt möte noga överväga möjligheten att genomföra mötet digitalt istället för fysiskt. RCC Syd bistår gärna vid digitala möten t ex genom att upplåta mötesrum som är utrustat för digitala möten men också stöd i samband med planering och mötets genomförande.
Vid frågor, kontakta Ingrid Vogel eller Jessica Wihl.

Ansökan om mötesstöd

Fysiskt/digitalt möte
Önskas hjälp med att boka lokal?