Införande av SVF – redovisningar

Regionala cancercentrum stödjer, stimulerar och håller samman arbetet med införandet av standardiserade vårdförlopp i respektive region. I det ingår att samordna och överlämna regionernas redovisningar av arbetet. Från och med år 2021 ska redovisningarna att lämnas till Socialstyrelsen.

Mall för regionernas lägesrapport 2021

Respektive RCC ansvarar för att samla in regionernas redovisningar och lämna över dem till Socialstyrelsen den 30 september 2021. 

Mall för regionernas redovisning av SVF-arbetet (MS Word)

Överenskommelse om jämlik cancervård med kortare väntetider

Regionernas lägesrapport 2020

Som en konsekvens av covid-19-pandemin beslutade regeringen att regionerna inte behövde lämna in SVF-redovisningen i september 2020. Istället sammanställde RCC en lägesrapport per sjukvårdsregion.

Sammanställning av regionernas arbete med SVF (pdf, nytt fönster)