Nationell kvalitetsregistergrupp för urinblåsecancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Registerhållare och ordförande

Truls Gårdmark

urolog

Vice Ordförande

 

Staffan Jahnson

urolog

Ledamöter

Amir Sherif

urolog

Norrlands universitetssjukhus

 

Anders Ullén

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset

Anna-Karin Lind

urologisjuksköterska

Skånes universitetssjukhus

Beata Persson

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Christina Kåbjörn Gustafsson

patolog

Länssjukhuset Ryhov

Dimitrios Papantoniou

onkolog

Länssjukhuset, Ryhov

Elisabeth Öfverholm

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Emma Ulvskog

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Firas Abdul-Sattar Aljabery

urolog

Fredrik Liedberg

urolog

Skånes universitetssjukhus

Gun Danielsson

urologsjuksköterska

Karolinska sjukhuset

Helén Hummer

uroterapeut

Universitetssjukhuset Örebro

Helena Thulin

urologsjuksköterska

Karolinska universitetssjukhuset

Ida Lagstam

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Ingrida Verbiené

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Jenny Wanegård

sjuksköterska inom urologi

Skånes universitetssjukhus

Johan Sandzén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Karin Falkman

urolog

Södersjukhuset

Karin Söderkvist

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

Marie-Louise Larsson

Specialistsjuksköterska i Onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Markus Johansson

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Mats Bläckberg

urolog

Per Hamrin

urologsjuksköterska

Region Kalmar län

Sofia Kjellström

onkolog

Skånes universitetssjukhus

Suleiman Abuhasanein

urolog (suppl)

NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen

Tomas Jerlström

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Viveka Ströck

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

 

Stödjande RCC

Pernilla Kockum

registeradministratör

RCC Syd

 

Annika Wendt Wesén

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Victor Falini

statistiker

RCC Syd

Pia Löthgren

statistiker

RCC Syd

Patientrepresentant

Olle Olsson

patientrepresentant, ILCO

 

Carl-Henrik Sundin

Patientrepresentant