Till regionspecifikt innehåll

Urinblåse- och urinvägscancer

Urinblåsecancer är näst efter prostatacancer den vanligaste urologiska tumörformen. Cirka 2500 fall registreras årligen med en medianålder på kring 73 år och 75 procent är män.

Om man har urinblåsecancer är det vanligaste symtomet att man har synligt blod i urinen. Andra, mer ovanliga, symtom kan vara att det svider när man kissar, att det känns som om man är kissnödig fastän man precis har kissat, eller att man får återkommande urinvägsinfektioner. Den vanligaste behandlingen mot urinblåsecancer är operation som innebär att man går in genom urinröret med ett instrument till urinblåsan där man hyvlar bort tumören.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Urinblåse- och urinvägscancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar både en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp och ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom urinblåse och urinvägscancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Om cancer i urinblåsa och urinvägar i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om cancer i urinblåsa och urinvägar (urotelial cancer).

Bilaga 2Y Regional cancerplan cancer i urinblåsa och urinvägar (pdf)

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för urinblåse- och urinvägscancer

Regionala processledare

Truls Gårdmark

med.dr, överläkare

RCC Stockholm Gotland

Jenny Rundgren

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

Regional enhet för avancerad urotelial cancer vid Urologiska kliniken SUS och Urologsektionen Helsingborgs lasarett

Sedan första januari 2013 utgör cystektomiverksamheten vid är Urologiska kliniken SUS och Urologsektionen vid Helsingborgs lasarett en samverkande behandlingsenhet med särskild kompetens och gemensamt regionalt ansvar för patienter med avancerad urotelial cancer.

Behandlingsenheten säkrar kompetens och fortbildning i nära samverkan och erbjuder identiska och samordnade vårdprocesser. Tillsammans utförs denna kirurgi bägge sjukhusen med fördelning utifrån befintliga resurser och kompetens.

Ta del av remitteringsinformationen, (pdf, nytt fönster)

Regional patientprocessledare

Fredrik Liedberg

regional patientprocessledare urologisk cancer

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Sofia Kjellström

regional patientprocessledare urologisk cancer

Skånes universitetssjukhus

Aktuellt arbete

Under 2020 arbetar vi bland annat med:

 • Att utreda och förkorta ledtider.

 • Att förbättra de multiudicsiplinära konferenserna (MDK).

 • Införandet av Min vårdplan.

Regional processledare

Firas Abdul-Sattar Aljabery

urolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Regional vårdprocess urinblåse- och urinrörscancer

Vårdprocessen arbetar med att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med urinblåse- och urinrörscancer.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

 • Framtagning av en regional medicinsk riktlinje.
 • Analys av de satta ledtiderna för standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsa och urinvägar.

Regional processägare

porträtt

Viveka Ströck

regional processägare urinblåsecancer, urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regionalt stödteam

Victoria Tauson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst