Styrgrupp RCC Syd

RCC Syd leds av en styrgrupp med representation på regiondirektörsnivå från samtliga fyra huvudmän. I styrelsen ingår även patientföreträdare och representanter för Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus och södra regionvårdsnämndens kansli.

Ordinarie ledamöter:

REGION SKÅNE

Björn Lövgren- Ekmehag

ordförande – Region Skåne Förvaltningschef Skånes universitetssjukvård

 

Johan Cosmo

Förvaltningschef Skånes sjukhus nordost, Sjukhuschef Centralsjukhuset Kristianstad

Jörgen Wenner

Biträdande förvaltningschef Skånes sjukhus Nordväst

Lena Luts

regional cancersamordnare

REGION KRONOBERG

Carina Pettersson

Biträdande sjukhuschef Växjö

 

Tina Eriksson

cancersamordnare

REGION BLEKINGE

Birgitta Friberg

hälso - och sjukvårdschef

 

Mia Dreier

cancersamordnare

REGION HALLAND

Christina Svärd

områdeschef Hallands sjukhus

 

Jeanette Törnqvist

verksamhetschef, Kvalitet inom hälso- och sjukvård, Region Halland

ADJUNGERANDE

Nicolas Lamb

patient- och närståenderåd

 

Leif Andersson

Patient- och närståenderådet

Mats Jerkeman

Professor, överläkare

Skånes universitessjukhus

Anna Sandgren

docent Linnèuniversitetet

Sven Oredsson

Direktör Södra Regionvårdsnämnden

 

 

RCC Syd

Maria Rejmyr Davis

verksamhetschef

RCC Syd

 

Björn Ohlsson

medicinsk chef

RCC Syd

Jessica Wihl

medicinsk rådgivare, RCC Syd

Ingrid Vogel

verksamhetssamordnare

RCC Syd