Styrgrupp RCC Syd

RCC Syd leds av en styrgrupp men representation från samtliga fyra huvudmän.

Uppdraget regleras i Ägardirektiv till Regionalt cancercentrum syd.

I styrgruppen ingår även patientföreträdare och representanter för Lunds universitet, Linnéuniversitetet och Södra regionvårdsnämndens kansli. Direktören för Södra sjukvårdsregionen är styrgruppens ordförande.

 

Ordinarie ledamöter:

REGION SKÅNE

Lena Luts

Direktör Södra sjukvårdsregionen, ordförande

 

Björn Lövgren- Ekmehag

Förvaltningschef Skånes universitetssjukvård

Anna-Karin Falck

Cancersamordnare

Thomas Wallén

Förvaltningschef Helsingborgs lasarett

Jörgen Wenner

Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör

 

 

REGION KRONOBERG

Florence Eddyson Hägg

sjukhuschef

 

Tina Eriksson

cancersamordnare

REGION BLEKINGE

Birgitta Friberg

hälso - och sjukvårdschef

 

Tina Persson

cancersamordnare

REGION HALLAND

Helena Gladh

verksamhetschef Hallands sjukhus

 

Jeanette Törnkvist

Chef kvalitet inom hälso- och sjukvård, Regionkontoret

Region Halland

ADJUNGERANDE

Nicolas Lamb

ordförande PNR

 

Elisabeth Lewander

Vice ordförande PNR

Mats Jerkeman

Professor, överläkare

Lunds universitet

Anna Sandgren

docent Linnèuniversitetet

RCC Syd

Maria Rejmyr Davis

verksamhetschef

RCC Syd

 

Jessica Wihl

medicinsk chef

RCC Syd

Ingrid Vogel

verksamhetssamordnare

RCC Syd