Standardiserat vårdförlopp neuroendokrina buktumörer

Det standardiserade vårdförloppet bygger på det nationella vårdprogrammet för neuroendokrina buktumörer (GEP-NET) och gäller för vuxna patienter.

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp neuroendokrina buktumörer, Kunskapsbanken

Alla SVF, vårdprogram och vägledningar finns i RCCs Kunskapsbank.

Kortversioner för primärvården

Kortversion för primärvården, neuroendokrina buktumörer (pdf, nytt fönster)
Kortversion för primärvården, neuroendokrina buktumörer (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf, nytt fönster)

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser