Standardiserat vårdförlopp neuroendokrina buktumörer

Det standardiserade vårdförloppet bygger på det nationella vårdprogrammet för neuroendokrina buktumörer (GEP-NET) och gäller för vuxna patienter.