MENY
Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer matstrups- och magsäckscancer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för matstrups- och magsäckscancer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.


Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 6 september 2019

Regional information uppdaterad: 6 september 2019