Nationella kvalitetsregistret för organiserad prostatacancertestning (SweOPT)

Sedan våren 2023 finns ett nationellt kvalitetsregister för organiserad prostatacancertestning (OPT). Registret heter SweOPT och är förlagt vid RCC väst.

Indikatorer för nationell uppföljning av organiserad prostatacancertestning (pdf, nytt fönster)

Interaktiv rapport

Registret innehåller data från 2020, då de första regionala projekten påbörjades. Underlaget uppdateras halvårsvis: det första halvåret redovisas i november och hela kalenderåret i maj det följande året. I den interaktiva rapporten återfinns en sammanställning av ett urval av nationella data från kvalitetsregistret. I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region och årtal. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport från Nationellt Kvalitetsregister för organiserad prostatacancertestning, INCA

Årsrapport

En årlig nationell kvalitetsrapport tas fram av den nationella registergruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum väst. Den senaste rapporten hittar du nedan.

Årsrapport SweOPT 2023 (pdf, nytt fönster)

Lägesbild organiserad prostatacancertestning

  • Antal regioner med OPT: 12 (aktuellt antal 2024-04-26)
  • Totalt antal män som erbjudits OPT 2020-2023: 137 774
  • Totalt antal män som valt att delta i OPT 2020-2023: 53 887
    (Uppdaterat: 2024-04-26)