Biobanker

I en biobank förvaras biologiskt material. Vad gäller cancer kan sparad tumörvävnad och blod tillsammans med kliniska uppföljningsdata bli mycket viktiga verktyg för exempelvis utveckling av ny behandling eller val av behandling för den enskilda patienten. Biobanken blir mer värdefull ju större andel av patientproverna som finns med och ju längre uppföljningsdata som finns tillgängligt. Det är därför viktigt med ett långsiktigt och systematiskt arbete när det gäller biobanksprover inom cancerområdet.

RCC Syd administrerar för närvarande nio provsamlingar inom olika cancerdiagnoser.

Information om hur du får tillgång till prover för forskning

Nedanstående tabell visar översiktligt vilka provsamlingar som administreras av RCC Syd samt var insamling pågår mars 2023. Längre ner på sidan finns information om de olika provsamlingarna.

 

Provsamlingarbiobanker_syd_2023.png

Cancerformer: Urotelial cancer
Provsamlingsansvarig: Fredrik Liedberg - fredrik.liedberg@med.lu.se
Inklusion: Vid diagnosbesked
Inklusionskriterium: konstaterad diagnos
Tumörvävnad, insamling: Efter transuretral resektion omhändertas tumörbitar och lagras i en lösning som skyddar mot molekylär nedbrytning. Efter transport till lokal klinisk kemi förvaras proverna i -80°C.
Orter där tumörvävnad samlas in: Helsingborg, Karlskrona, Kristianstad, Landskrona, Ljungby, Malmö, Växjö, Ystad, Ängelholm
Orter där blodprov samlas vid diagnos: Helsingborg, Karlskrona, Kristianstad, Landskrona, Ljungby, Malmö, Växjö, Ystad, Ängelholm
Uppföljningsprov blod: Nej
Antal patienter för vilka det finns vävnadsprov (20221231): 2462
Antal patienter för vilka det finns blodprov vid diagnos (20221231): 2657
Antal patienter för vilka det finns uppföljningsprov blod (20221231): 0

Cancerformer: Lungcancer
Provsamlingsansvarig: Maria Planck – maria.planck@skane.se
Inklusion: Vid första kontakt med specialistvård eller inför operation. Eller, om ej så skett, i senare skede (optimalt före start av onkologisk behandling)
Inklusionskriterium: misstänkt eller verifierad diagnos
Tumörvävnad, insamling: Efter operation transporteras bortopererad vävnad till klinisk patologi där vävnadsbitar (normal samt tumör) tas för infrysning och förvaring vid -80°C.
Orter där tumörvävnad samlas in: Lund
Orter där blodprov samlas vid diagnos: Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö, Ystad
Uppföljningsprov blod: Ja, vid uppföljningsbesök och vid utvärderingsbesök under behandling
Antal patienter för vilka det finns vävnadsprov (20221231): 841
Antal patienter för vilka det finns blodprov vid diagnos (20221231): 2512
Antal patienter för vilka det finns uppföljningsprov blod (20221231): 1469

Cancerformer: Lymfom
Provsamlingsansvarig: Mats Jerkeman – mats.jerkeman@med.lu.se
Inklusion: Vid diagnosbesked
Inklusionskriterium: konstaterad diagnos
Tumörvävnad, insamling: Celler från preparat med lymfommisstanke som inkommit till klinisk patologi, Lund, viabelfryses då det är möjligt. Detta innefattar i princip samtliga preparat i Skåne. Patienter lämnar sitt samtycke vid diagnosbesked. Om inget samtycke ges så destrueras proverna.
Orter där tumörvävnad samlas in: Lund
Orter där blodprov samlas vid diagnos: Halmstad, Helsingborg, Karlskrona, Kristianstad, Lund, Malmö, Växjö
Uppföljningsprov blod: Ja
Antal patienter för vilka det finns vävnadsprov (20221231): 234
Antal patienter för vilka det finns blodprov vid diagnos (20221231): 1069
Antal patienter för vilka det finns uppföljningsprov blod (20221231): 104

Cancerformer: Sarkom
Provsamlingsansvarig: Fredrik Vult von Steyern – fredrik.vultvonsteyern@skane.se
Inklusion: Vid diagnosbesked – enbart fall som handläggs av ortopedi
Inklusionskriterium: konstaterad diagnos,
Tumörvävnad, insamling: Efter operation transporteras bortopererad vävnad till klinisk patologi där vävnadsbitar tas för infrysning och förvaring vid -80°C.
Orter där tumörvävnad samlas in: Lund
Orter där blodprov samlas vid diagnos: Lund
Uppföljningsprov blod: Nej
Antal patienter för vilka det finns vävnadsprov (20221231): 210
Antal patienter för vilka det finns blodprov vid diagnos (20221231): 229
Antal patienter för vilka det finns uppföljningsprov blod (20221231): 0

Cancerformer: Gynekologisk cancer
Provsamlingsansvarig: Susanne Malander – susanne.malander@skane.se
Inklusion: Vid första kontakt med specialistvård eller inför operation.
Inklusionskriterium: misstänkt diagnos
Tumörvävnad, insamling: Under operation tas vävnadsbitar från avlägsnade preparat för infrysning och förvaring vid -80°C.
Orter där tumörvävnad samlas in: Lund
Orter där blodprov samlas vid diagnos: Lund
Uppföljningsprov blod:Ja, tas vid hemsjukhuset
Antal patienter för vilka det finns vävnadsprov (20221231): 2872
Antal patienter för vilka det finns blodprov vid diagnos (20221231): 3515
Antal patienter för vilka det finns uppföljningsprov blod (20221231): 802

Cancerformer: Tjock- ändtarmscancer
Provsamlingsansvarig: Henrik Thorlacius – henrik.thorlacius@med.lu.se
Inklusion: Vid diagnosbesked
Inklusionskriterium: konstaterad diagnos
Tumörvävnad, insamling: Under operation tas vävnadsbitar från avlägsnade preparat för infrysning och förvaring vid -80°C.
Orter där tumörvävnad samlas in: Malmö
Orter där blodprov samlas vid diagnos: Malmö
Uppföljningsprov blod: Ja
Antal patienter för vilka det finns vävnadsprov (20221231): 412
Antal patienter för vilka det finns blodprov vid diagnos (20221231): 499
Antal patienter för vilka det finns uppföljningsprov blod (20221231):  11

 

Cancerformer: Bröstcancer
Provsamlingsansvarig: Cecilia Hegardt – cecilia.hegardt@med.lu.
Inklusion: Vid diagnosbesked eller första kontakt med specialistvård
Inklusionskriterium: stark misstanke om diagnos
Tumörvävnad, insamling: Efter operation transporteras bortopererad vävnad till klinisk patologi där vävnadsbitar tas för förvaring i RNAlater och för infrysning och förvaring vid -80°C.
Orter där tumörvävnad samlas in: Halmstad (avbrutit 2021), Helsingborg, Karlskrona, Kristianstad, Lund, Malmö, Växjö
Orter där blodprov samlas vid diagnos: Halmstad (avbrutit 2021), Helsingborg, Karlskrona, Kristianstad, Lund, Malmö, Växjö
Uppföljningsprov blod: Ja
Antal patienter för vilka det finns vävnadsprov (20221231): 10466
Antal patienter för vilka det finns blodprov vid diagnos (20221231): 14831
Antal patienter för vilka det finns uppföljningsprov blod (20221231): 6361

Cancerformer: Malignt melanom
Provsamlingsansvarig: Kari Nielsen – kari.nielsen@med.lu.se
Inklusion: Vid diagnosbesked eller inför operation/behandling av misstänkt melanom
Inklusionskriterium: konstaterad eller misstänkt diagnos/diffdiagnos
Tumörvävnad, insamling: Vid operation eller på punktionsmottagningen tas vävnadsbit (-prov) för infrysning och förvaring vid -80°C. Detta görs på primärtumör och metastas.
Orter där tumörvävnad samlas in: Helsingborg, Lund, Malmö
Orter där blodprov samlas vid diagnos: Helsingborg, Lund, Malmö
Uppföljningsprov blod: Nej
Antal patienter för vilka det finns vävnadsprov (20221231): 848
Antal patienter för vilka det finns blodprov vid diagnos (20221231): 912
Antal patienter för vilka det finns uppföljningsprov blod (20221231): 0

Provsamlingsansvarig: Gediminas Baseckas – gediminas.baseckas@skane.se

Inklusion: Vid diagnosbesked

Inklusionskriterium: stark klinisk misstanke om diagnos eller att cancerdiagnos är verifierat med biopsi preoperativt

Tumörvävnad, insamling: Preparat från operation skickas färskt till Klinisk patologi Malmö som tar bitar från den invasiva cancern. Bitarna överförs till kryorör som sätts i -80°C frys.

Orter där tumörvävnad samlas in: Malmö

Orter där blodprov samlas vid diagnos: Malmö

Uppföljningsprov blod: Nej

Antal patienter för vilka det finns vävnadsprov (20221231): 0

Antal patienter för vilka det finns blodprov vid diagnos (20221231): 9

Antal patienter för vilka det finns uppföljningsprov blod (20221231): 0