Biobanker

I en biobank förvaras biologiskt material. Vad gäller cancer kan sparad tumörvävnad och blod tillsammans med kliniska uppföljningsdata bli mycket viktiga verktyg för exempelvis utveckling av ny behandling eller val av behandling för den enskilda patienten. Biobanken blir mer värdefull ju större andel av patientproverna som finns med och ju längre uppföljningsdata som finns tillgängligt. Det är därför viktigt med ett långsiktigt och systematiskt arbete när det gäller biobanksprover inom cancerområdet.

RCC Syd administrerar för närvarande åtta provsamlingar inom olika cancerdiagnoser.

Information om hur du får tillgång till prover för forskning

Nedanstående tabell visar översiktligt vilka provsamlingar som administreras av RCC Syd samt var insamling pågår mars 2022. Längre ner på sidan finns information om de olika provsamlingarna.

Biobanker_syd.jpg

Provsamlingar

Cancerformer: Urotelial cancer
Provsamlingsansvarig: Fredrik Liedberg - fredrik.liedberg@med.lu.se
Inklusion: Vid diagnosbesked
Inklusionskriterium: konstaterad diagnos
Tumörvävnad, insamling: Efter transuretral resektion omhändertas tumörbitar och lagras i en lösning som skyddar mot molekylär nedbrytning. Efter transport till lokal klinisk kemi förvaras proverna i -80°C.
Orter där tumörvävnad samlas in: Helsingborg, Karlskrona, Kristianstad, Landskrona, Ljungby, Malmö, Växjö, Ystad, Ängelholm
Orter där blodprov samlas vid diagnos: Helsingborg, Karlskrona, Kristianstad, Landskrona, Ljungby, Malmö, Växjö, Ystad, Ängelholm
Uppföljningsprov blod: Nej
Antal patienter för vilka det finns vävnadsprov (20211231): 2243
Antal patienter för vilka det finns blodprov vid diagnos (20211231): 2391
Antal patienter för vilka det finns uppföljningsprov blod (20211231): 0

Cancerformer: Lungcancer
Provsamlingsansvarig: Maria Planck – maria.planck@skane.se
Inklusion: Vid första kontakt med specialistvård eller inför operation. Eller, om ej så skett, i senare skede (optimalt före start av onkologisk behandling)
Inklusionskriterium: misstänkt eller verifierad diagnos
Tumörvävnad, insamling: Efter operation transporteras bortopererad vävnad till klinisk patologi där vävnadsbitar (normal samt tumör) tas för infrysning och förvaring vid -80°C.
Orter där tumörvävnad samlas in: Lund
Orter där blodprov samlas vid diagnos: Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö, Ystad
Uppföljningsprov blod: Ja, vid uppföljningsbesök och vid utvärderingsbesök under behandling
Antal patienter för vilka det finns vävnadsprov (20211231): 724
Antal patienter för vilka det finns blodprov vid diagnos (20211231): 2161
Antal patienter för vilka det finns uppföljningsprov blod (20211231): 1256

Cancerformer: Lymfom
Provsamlingsansvarig: Mats Jerkeman – mats.jerkeman@med.lu.se
Inklusion: Vid diagnosbesked
Inklusionskriterium: konstaterad diagnos
Tumörvävnad, insamling: Celler från preparat med lymfommisstanke som inkommit till klinisk patologi, Lund, viabelfryses då det är möjligt. Detta innefattar i princip samtliga preparat i Skåne. Patienter lämnar sitt samtycke vid diagnosbesked. Om inget samtycke ges så destrueras proverna.
Orter där tumörvävnad samlas in: Lund
Orter där blodprov samlas vid diagnos: Halmstad, Helsingborg, Karlskrona, Kristianstad, Lund, Malmö, Växjö
Uppföljningsprov blod: Ja
Antal patienter för vilka det finns vävnadsprov (20211231): 230
Antal patienter för vilka det finns blodprov vid diagnos (20211231): 1045
Antal patienter för vilka det finns uppföljningsprov blod (20211231): 83

Cancerformer: Sarkom
Provsamlingsansvarig: Fredrik Vult von Steyern – fredrik.vultvonsteyern@skane.se
Inklusion: Vid diagnosbesked – enbart fall som handläggs av ortopedi
Inklusionskriterium: konstaterad diagnos,
Tumörvävnad, insamling: Efter operation transporteras bortopererad vävnad till klinisk patologi där vävnadsbitar tas för infrysning och förvaring vid -80°C.
Orter där tumörvävnad samlas in: Lund
Orter där blodprov samlas vid diagnos: Lund
Uppföljningsprov blod: Nej
Antal patienter för vilka det finns vävnadsprov (20211231): 179
Antal patienter för vilka det finns blodprov vid diagnos (20211231): 188
Antal patienter för vilka det finns uppföljningsprov blod (20211231): 0

Cancerformer: Gynekologisk cancer
Provsamlingsansvarig: Susanne Malander – susanne.malander@skane.se
Inklusion: Vid första kontakt med specialistvård eller inför operation.
Inklusionskriterium: misstänkt diagnos
Tumörvävnad, insamling: Under operation tas vävnadsbitar från avlägsnade preparat för infrysning och förvaring vid -80°C.
Orter där tumörvävnad samlas in: Lund
Orter där blodprov samlas vid diagnos: Helsingborg, Kristianstad, Lund
Uppföljningsprov blod: Ja
Antal patienter för vilka det finns vävnadsprov (20211231): 2533
Antal patienter för vilka det finns blodprov vid diagnos (20211231): 3078
Antal patienter för vilka det finns uppföljningsprov blod (20211231): 589

Cancerformer: Tjock- ändtarmscancer
Provsamlingsansvarig: Henrik Thorlacius – henrik.thorlacius@med.lu.se
Inklusion: Vid diagnosbesked
Inklusionskriterium: konstaterad diagnos
Tumörvävnad, insamling: Under operation tas vävnadsbitar från avlägsnade preparat för infrysning och förvaring vid -80°C.
Orter där tumörvävnad samlas in: Helsingborg, Malmö
Orter där blodprov samlas vid diagnos: Helsingborg, Malmö
Uppföljningsprov blod: Ja
Antal patienter för vilka det finns vävnadsprov (20211231): 372
Antal patienter för vilka det finns blodprov vid diagnos (20211231): 490
Antal patienter för vilka det finns uppföljningsprov blod (20211231): 11

 

Cancerformer: Bröstcancer
Provsamlingsansvarig: Ingrid Hedenfalk – ingrid.hedenfalk@med.lu.se
Inklusion: Vid diagnosbesked eller första kontakt med specialistvård
Inklusionskriterium: stark misstanke om diagnos
Tumörvävnad, insamling: Efter operation transporteras bortopererad vävnad till klinisk patologi där vävnadsbitar tas för förvaring i RNAlater och för infrysning och förvaring vid -80°C.
Orter där tumörvävnad samlas in: Halmstad (avbrutit 2021), Helsingborg, Karlskrona, Kristianstad, Lund, Malmö, Växjö
Orter där blodprov samlas vid diagnos: Halmstad (avbrutit 2021), Helsingborg, Karlskrona, Kristianstad, Lund, Malmö, Växjö
Uppföljningsprov blod: Ja
Antal patienter för vilka det finns vävnadsprov (20211231): 9727
Antal patienter för vilka det finns blodprov vid diagnos (20211231): 13982
Antal patienter för vilka det finns uppföljningsprov blod (20211231): 5625

Cancerformer: Malignt melanom
Provsamlingsansvarig: Kari Nielsen – kari.nielsen@med.lu.se
Inklusion: Vid diagnosbesked eller inför operation/behandling av misstänkt melanom
Inklusionskriterium: konstaterad eller misstänkt diagnos/diffdiagnos
Tumörvävnad, insamling: Vid operation eller på punktionsmottagningen tas vävnadsbit (-prov) för infrysning och förvaring vid -80°C. Detta görs på primärtumör och metastas.
Orter där tumörvävnad samlas in: Helsingborg, Lund, Malmö
Orter där blodprov samlas vid diagnos: Helsingborg, Lund, Malmö
Uppföljningsprov blod: Nej
Antal patienter för vilka det finns vävnadsprov (20211231): 746
Antal patienter för vilka det finns blodprov vid diagnos (20211231): 826
Antal patienter för vilka det finns uppföljningsprov blod (20211231): 0