Biobanker

I en biobank förvaras biologiskt material. Vad gäller cancer kan sparad tumörvävnad och blod tillsammans med kliniska uppföljningsdata bli mycket viktiga verktyg för exempelvis utveckling av ny behandling eller val av behandling för den enskilda patienten. Biobanken blir mer värdefull ju större andel av patientproverna som finns med och ju längre uppföljningsdata som finns tillgängligt. Det är därför viktigt med ett långsiktigt och systematiskt arbete när det gäller biobanksprover inom cancerområdet.

RCC Syd administrerar för närvarande följande åtta olika provsamlingar inom olika cancerdiagnoser. Ansökningar till dessa prioriteras av respektive provsamlings styrgrupp. För mer detaljerad info om tillgång till forskningsprover se länk till respektive provsamling. 

GUNNEL (gynekologisk cancer)

SCAN-B (bröstcancer)

UROSCAN (urotelial cancer)

LUCAS (lungcancer)

VIOLA (lymfom)

SARA (sarkom)

STABB (tjock- och ändtarmscancer)

BIOMEL (melanom)

Ansökan i tre steg

1) När du skickar in ansökan till provsamlingarnas styrgrupp behöver du ha ansökt om etikprövning.. 

Mer information finns hos Etiksprövningsmyndigheten 

2) Därefter kontaktar du styrgruppen för den provsamling du vill beforska.

3) När styrgruppen prioriterat din ansökan behövs en biobankansökan som handläggs av Regionalt Biokanscentrum (RBC)  De administrerar och hanterar din ansökan.

Mer information finns på www.rbcsyd.se 

Om biobankslagen

Syftet med biobankslagen är att stärka patientens ställning. Den ställer krav på kvalitet, spårbarhet, säkerhet och dokumenterade rutiner vid förvaring och användning av prov i biobanker.

På Biobank Sveriges webbplats finns information om hur du går tillväga för att få tillgång till prov i svenska biobanker och vad som krävs för att samla prov från patienter och provgivare i Sverige.

Biobank Sverige