Vården i siffror

På webbplatsen Vården i siffror finns data som belyser resultat som kan användas som underlag för fördjupade analyser.

Regionala cancercentrum levererar data från kvalitetsregistrens Koll på läget och presenterar dessa i en öppen redovisning på Vården i siffor. Data redovisas på landstingsnivå och inte för enskilda kliniker. Vården i siffror förvaltas av Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Inera.

Vården i siffror, cancer