Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av diagnos, kön, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum syd.

Checklista cancerrehabilitering

En checklista har tagits fram som ett komplement till det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Den syftar till att underlätta implementeringen för verksamheterna genom att tydliggöra vilka områden som behöver utvecklas för att leva upp till vårdprogrammets intentioner.

Checklista cancerrehabilitering 2021 (pdf, nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional tillämpningsrutin för lymfödem

Den regionala tillämpningsrutinen för lymfödem från 2019-11-20 har reviderats utifrån uppdateringarna i det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering 2021-02-09.

Tillämpningen har av RCC Syds styrgrupp godkänts 2022-08-16 för fastställande och implementering i regionerna.

Regional tillämpning NVP cancerrehabilitering

Regional medicinsk riktlinje cancerrehabilitering

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje cancerrehabilitering

Regional medicinsk riktlinje Lymfödem