Till regionspecifikt innehåll

Rapporter

Interaktiva årsrapporter diagnosår 2018

Här kan du ta del av data och själv designa uttag utifrån önskemål om exempelvis region, tidsperiod, kön och diagnos. 

Interaktiv nationell årsrapport tjocktarmscancer 2018

Interaktiv nationell årsrapport ändtarmscancer 2018

Rapporter tjocktarmscancer

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2018 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2017 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2016 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2015 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2014 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2013 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2012 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2011 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2010 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2009 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2008 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2007 (pdf)

Rapporter ändtarmscancer

Nationell kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2018 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2017 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2016 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2015 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2014 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2013 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2012 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2011 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport 2010 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport 2009 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport 2008 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport 2007 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport 2006 (pdf)

Onkologirapporter

Nationell onkologirapport 2017 (pdf)

Nationell onkologirapport 2016 (pdf)

Nationell onkologirapport 2015 (pdf)

Nationell onkologirapport 2014 (pdf)

Nationell onkologirapport 2013 (pdf)

Patientrapporter

Nationell patientrapport 2019 (pdf)

Nationell patientrapport 2018 (pdf)

Nationell patientrapport 2017 (pdf)

Nationell patientrapport 2016 (pdf)

Nationell patientrapport 2015 (pdf)

Nationell patientrapport 2014 (pdf)

Nationell patientrapport 2013 (pdf)

Femårsuppföljningar ändtarmscancer

Femårsuppföljning 2004, sjukhusstatistik 01-09 (pdf)

Femårsuppföljning 2003, sjukhusstatistik 00-08 (pdf)

Femårsuppföljning 2002, sjukhusstatistik 99-07 (pdf)

Femårsuppföljning 2001, sjukhusstatistik 98-06 (pdf)