Till regionspecifikt innehåll

Bukspottkörtelcancer

I Sverige får cirka 1400 personer varje år diagnosen bukspottkörtelcancer (pankreascancer). De flesta är äldre, närmare 70-årsåldern. Sjukdomen är lika vanlig bland kvinnor som män.

Sjukdomen upptäcks oftast sent och mellan 75 och 80 procent har en utbredd och obotbar cancer redan vid upptäckten. Kirurgisk behandling, operation, är enda möjligheten till bot, men det är en tekniskt svår och komplikationsbelastad behandling. För den minoritet som genomgår operation i botande syfte, på sjukhus med hög operationsvolym, är den genomsnittliga överlevnaden 27 månader och 3-årsöverlevnaden är 37 procent.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om tumörer i övre mag- och tarmkanalen i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om tumörer i övre mag- och tarmkanalen.

Bilaga 2Z Regional cancerplan, övre mag- och tarmkanalen (pdf)

 

Regional patientprocessledare

Gert Lindell

regional patientprocessledare lever, pankreas, gallvägar

Skånes universitetssjukhus

Sydöstra sjukvårdsregionens riktlinjer för onkologisk behandling av bukspottkörtelcancer:

GOSÖ 2019-03-01 (pdf)

Regionala processledare för tumörer i övre mag- och tarmkanalen

Jakob to Baben

onkolog

Länssjukhuset Ryhov

Linda Lundgren

leverkirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Bukspottkörtelcancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar både en regional vårdprocessgrupp och ett regionalt sjuksköterskenätverk inom bukspottkörtelcancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Regional vårdprocessgrupp

Regionalt sjuksköterskenätverk