Standardiserat vårdförlopp skelett- och mjukdelssarkom

Det standardiserade vårdförloppet för skelett- och mjukdelssarkom gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp skelett- och mjukdelssarkom, Kunskapsbanken

Alla SVF, vårdprogram och vägledningar finns i RCCs Kunskapsbank.

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, skelett- och mjukdelssarkom (pdf, nytt fönster)
Kortversion för primärvården, skelett- och mjukdelssarkom (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf, nytt fönster)

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser