Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Sydöst – nationellt ansvarig

Birgitta Burell

registeradministratör

RCC Sydöst

Statistiker

Nationell support

RCC Sydöst

 

Sara Sterneberg

registerproduktägare

RCC Sydöst

RCC Norr

Katarina Örnkloo

sektionschef

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Stockholm-Gotland

Anne Norberg

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

 

Mari Lindeborg

diagnoskoordinator hudmelanom, lever, gallvägar, pankreas

RCC Stockholm Gotland

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

 

 

RCC Syd

Johanna Henriksson

registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Mellansverige

Carina Bodin

registeradministratör

RCC Mellansverige

 

Marie Brus

registeradministratör

RCC Mellansverige

Statistiker

Regional support, RCC Mellansverige

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst