Min vårdplan peniscancer

Min vårdplan är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Min vårdplan peniscancer innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med diagnosen.

Du som vårdpersonal behöver göra ett urval av innehållet och uppdatera Min vårdplan löpande så att patienten får informationen hen behöver och önskar.

Formulären i Min vårdplan är valbara. Det behöver finnas lokala rutiner för hur din verksamhet följer upp och använder patientens formulärsvar.

Erbjud patienten i första hand digitala Min vårdplan via 1177. Digitalt finns funktioner som att svara på formulär, skicka meddelanden, planeringsverktyg med mera. Saknar patienten e-legitimation kan patientinformationen skrivas ut eller skickas till tryck. Du hittar Min vårdplan peniscancer i PDF-format här på sidan.

Den senaste versionen av Min vårdplan peniscancer publicerades den 22 september 2023. I Versionsinformationen kan du se vad som har ändrats sedan föregående version.

Versionsinformation Min vårdplan peniscancer (pdf, nytt fönster)

Behandling

Fertilitet och cancerbehandling

Målet med min behandling

Botande behandling
Palliativ vård
Onkologisk behandling med palliativt syfte

Operation

Levnadsvanor inför en operation
Förberedelser inför en operation i narkos
Så går det till att sövas
Ryggbedövning
Operation med öppen teknik
Operation med titthålsteknik i magen
Operation av förhuden – cirkumcision
Operation av yttersta huden på ollonet – total glans resurfacing
Operation av ollonet – glansektomi
Operation och återskapande av ollonet – glansektomi med neoglans
Operation av yttersta delen av urinröret – konisering
Operation av yttersta delen av urinröret – distal uretrektomi
Partiell penisamputation
Borttagande av penis – total penisamputation
Operation av lymfkörtlar i lilla bäckenet – pelvin lymfkörtelutrymning
Operation av lymfkörtlar i ljumsken – radikal inguinal lymfkörtelutrymning
Operation av lymfkörtlar i ljumsken – modifierad lymfkörtelutrymning
Borttagande av portvaktskörteln – sentinel node
Laserbehandling av tumör på penis
Operation av tumör genom excision
Biverkningar och komplikationer efter en operation
Fysisk aktivitet efter en operation
Så sätter du dig upp efter en operation i magen
Sårvård efter en operation

Egenvård efter operation

Egenvård efter operation av förhuden
Egenvård efter operation av lymfkörtlar i lilla bäckenet
Egenvård efter operation av lymfkörtlar i ljumsken
Egenvård efter operation av lymfkörtlar i ljumsken – modifierad lymfkörtelutrymning
Egenvård efter laserbehandling av tumör på penis
Egenvård efter operation av tumör genom excision

Egenvård efter operation- Skånes Universitetssjukhus Malmö

Egenvård efter operation av yttersta huden på ollonet, Malmö
Egenvård efter operation av ollonet, Malmö
Egenvård efter operation och återskapande av ollonet, Malmö
Egenvård efter konisering, Malmö
Egenvård efter distal uretrektomi, Malmö
Egenvård efter partiell penisamputation, Malmö
Egenvård efter borttagande av penis, Malmö
Egenvård efter operation av portvaktskörteln, Malmö

Egenvård efter operation- Universitetssjukhuset Örebro

Egenvård efter operation av yttersta huden på ollonet, Örebro
Egenvård efter operation av ollonet, Örebro
Egenvård efter operation och återskapande av ollonet, Örebro
Egenvård efter konisering, Örebro
Egenvård efter distal uretrektomi, Örebro
Egenvård efter partiell penisamputation, Örebro
Egenvård efter borttagande av penis, Örebro
Egenvård efter operation av portvaktskörteln, Örebro

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling mot cancer
Cytostatikabehandling
Behandling mot illamående under cytostatikabehandling
Till dig som ska få läkemedelsbehandling på sjukhuset
Behandling med blodförtunnande läkemedel
Att ta sprutor själv
Behandling med kortison
Läkemedel mot smärta

Stålbehandling

Strålbehandling
Strålbehandling med bromsande och lindrande syfte

Dermatologisk behandling

Hudbehandling vid förstadium till peniscancer

Infart

Central venkateter, CVK
Perifer inlagd centralvenkateter, Picc-line
Subkutan venport, SVP

Kateter

Kvarliggande kateter i urinblåsan
Att ha en kvarliggande kateter i urinblåsan

 

Patientinformation kring behandlingar i regimbiblioteket.

Patientinformation om läkemedelsregimer för peniscancer, Regimbiblioteket

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan peniscancer digitalt, via 1177.

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas.

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC

Regional version av Min vårdplan

Inom vissa sjukvårdsregioner finns regionala versioner av Min vårdplan. I de fall då en regional version finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Den regionala versionen ska inte användas tillsammans med den nationella och kommer att tas bort när regionen gått över till den nationella versionen av Min vårdplan. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

Nationell arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan peniscancer

Anna-Karin Jakobsson

sjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus Malmö

Emelie Filipsson

kontaktsjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Kajsa Nilsson

kontaktsjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus Malmö

Mathilda Nederfeldt

kontaktsjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro.