Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp livmoderkroppscancer

Det standardiserade vårdförloppet för livmoderkroppscancer gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Läs mer om införande av vårdförloppen i region Stockholms och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförlopp Ladda ner den här.