Till regionspecifikt innehåll

Livmoderkroppscancer

Livmoderkroppscancer (corpuscancer/ endometriecancer) uppstår i slemhinnan i livmodern. Sjukdomen är vanligare bland äldre kvinnor och sällsynt bland kvinnor under 40 år. Varje år insjuknar cirka 1 400 personer i Sverige. 

Livmoderkroppscancer upptäcks ofta tidigt, vilket gör att chansen att överleva i de flesta fall är god. Den relativa femårsöverlevnaden (andel kvinnor som överlever minst fem år) är 85 procent. Det vanligaste symtomet är blödningar eller missfärgade flytningar efter klimakteriet. Om man fortfarande har mens kan mellanblödningar vara ett symtom.

Vilken behandling man får beror på tumörtyp och vilket stadium av sjukdomen man har. I de flesta fall behandlas sjukdomen med kirurgi. Ofta tas hela livmodern, äggledarna och äggstockarna bort. Efter operationen kan man få strålbehandling eller cytostatika. Ibland ges bara strålbehandling eller hormonbehandling i stället för operation.

Andelen kvinnor som insjuknar i livmoderkroppscancer är tämligen oförändrad de senaste 30 åren i Sverige. Antalet nyinsjuknade ökar dock något beroende på befolkningstillväxten.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Hanna Anundi

regional patientprocessledare livmoderkroppscancer

Centralsjukhuset Kristianstad

Regional vårdprocess livmoderkroppscancer

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med livmoderkroppscancer.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Lokala dialogmöten på samtliga Kvinnokliniker i regionen tillsammans med övriga regionala processägare inom gyncancerområdet. 
 • Genomgång av kvalitetsregistrets variabler tillsammans med Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers, för att granska variablernas stabilitet och förbättringsmöjligheter.
 • Inventering av kompetensförsörjningsbehov. 
 • Framtagning av Min vårdplan.
 • Åtgärder för att korta väntetider. 

Vårdprocessen har ett nära samarbete med de regionala vårdprocesserna för livmoderhalscancer och äggstockscancer

Regionala processägare

porträtt

Karin Bergmark

regional processledare gynekologisk onkologi, överläkare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

porträtt

Åsa Åkesson

regional processledare livmoderkroppscancer, gynekologisk tumörkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Åsa Lång

regional processledare livmoderkroppscancer, gynonkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regional omvårdnadsordförande

porträtt

Emma Karlsson

regional omvårdnadsordförande

Regionalt stödteam

porträtt

Astrid Carling

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Statistiker

Regional support

porträtt

Charlotta Briggman

administrativ koordinator

RCC Väst

porträtt

Erika Strande

administrativ koordinator

RCC Väst