Temadag palliativ vård

Den 20 maj 2016 arrangerade RCC Syd i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum temadag om palliativ vård. 

Björn Ohlsson, medicinsk rådgivare vid RCC Syd, inledde med att berätta om patioentprocessen ur ett palliativt perspektiv.

 

Samtliga föresläsningar filmades och finns samlade här

Vid frågor kontakta anna.unne@skane.se