Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

Styrdokument

Styrdokument Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer (pdf)

Användarhandbok för inrapportör i kvalitetsregister (pdf) 

Årshjul Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer (pdf, nytt fönster)

Instruktioner för registrering - Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer (pdf, nytt fönster)

Releaseinformation 2023-03-09 (pdf, nytt fönster)

Releaseinformation 2023-03-09 (pdf, nytt fönster)

Releaseinformation 2023-04-17 (pdf, nytt fönster)

Releaseinformation 2024-06-12 (pdf, nytt fönster)

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning Svenska Kvalitetsregistret för gynekologisk cancer (Excel, nytt fönster)

 

Inklusions- och exklusionskriterier

Inklusionskriterier livmoderhals- och vaginalcancer (pdf) 

Inklusionskriterier livmoderkroppscancer (pdf)

Inklusionskriterier vulvancer (pdf)

Inklusionskriterier äggstockscancer (pdf) 

Manual för inrapportering

Gäller för inrapportering till samtliga delregister från 2022-10-19.

Manual för inrapportering till Svenska Kvalitetsregistret för
Gynekologisk Cancer (pdf)

Formulär

Uppföljning (pdf, nytt fönster)

Övriga uppgifter registreras digitalt direkt i registret.

Mall för information till patienter 

Registrering av personuppgifter i det nationella kvalitetsregistret för gynekologisk cancer (word)

Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister

Forskning

Manualer, variabelbeskrivning och formulär är sorterade per diagnos. Se nedan

Livmoderkroppscancer  
Livmoderhalscancer och vaginalcancer 
Vulvacancer 
Äggstockscancer

Livmoderkroppscancer (corpuscancer/endometriecancer)

Tidigare manual giltig till och med 2019-12-31

Registermanual livmoderkroppscancer (pdf) 

Tidigare variabelbeskrivning giltig till och med 2019-12-31

Variabelförteckning livmoderkroppscancer (pdf) 

Tidigare formulär giltiga till och med 2019-12-31

Stygruppen för kvalitetsregistret har beslutat att endast uppföljningsblanketten ska finnas i pappersformat.

 1. Anmälan (pdf)
 2. Kirurgisk behandling (pdf)
 3. Avslutad primärbehandling (pdf) 
 4. Icke-kirurgisk recidivbehandling (pdf) 
 5. Uppföljning (pdf)** 

* Blankett 1 (Anmälan) är nästan lika för samtilga gynekologiska blanketter. För ovarial finns (sedan 2012-11-07) tillägg om epitelial/icke epitelial.

** Blankett 5 (Uppföljning) är gemensamma för samtliga gynonkologiska kvalitetsregister.

Livmoderhalscancer (cervixcancer) och vaginalcancer

Tidigare manual giltig till och med 2019-12-31

Registermanual livmoderhals- och vaginalcancer (pdf) 

Tidigare variabelbeskrivnig giltig till och med 2019-12-31

Variabelförteckning livmoderhals- och vaginalcancer (pdf) 

Tidigare formulär giltiga till och med 2019-12-31

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

OBSERVERA att blanketterna 2, 3 och 4 reviderats. För enhetlig statistik rapporteras patienter diagnostiserade till och med 2011-12-31 på den tidigare versionen. Patienter diagnostierade från och med 2012-01-01 registreras på den senare.

 1. Anmälan (pdf)*
 2. Kirurgisk behandling (pdf) 
 3. Avslutad primärbehandling (pdf)
 4. Icke-kirurgisk recidivbehandling (pdf)
 5. Uppföljning (pdf)** 

* Blankett 1 (Anmälan) är nästan lika för samtilga gynekologiska blanketter. För ovarial finns (sedan 2012-11-07) tillägg om epitelial/icke epitelial.

** Blankett 5 (Uppföljning) är gemensamma för samtliga gynonkologiska kvalitetsregister.

Vulvacancer

Tidigare manual giltig till och med 2019-12-31

Registermanual vulvacancer (pdf)

Tidigare variabelbeskrivning giltig till och med 2019-12-31

Variabelförteckning vulvacancer (pdf) 

Tidigare formulär giltiga till och med 2019-12-31

Dessa pappersformulär är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

 1. Anmälan (pdf)*
 2. Kirurgisk behandling (pdf) 
 3. Avslutad primärbehandling (pdf) 
 4. Icke-kirurgisk recidivbehandling (pdf) 
 5. Uppföljning (pdf)** 

* Blankett 1 (Anmälan) är nästan lika för samtilga gynekologiska blanketter. För ovarial finns (sedan 2012-11-07) tillägg om epitelial/icke epitelial.

** Blankett 5 (Uppföljning) är gemensamma för samtliga gynonkologiska kvalitetsregister.

Äggstockscancer (ovarialcancer)

Tidigare manual giltig till och med 2019-12-31

Registermanual äggstockscancer (pdf)

Tidigare variabelbeskrivning giltig till och med 2019-12-31

Variabelförteckning äggstockscancer (pdf)

Tidigare formulär giltiga till och med 2019-12-31

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

 1. Anmälan (pdf) 
 2. Kirurgisk behandling (pdf) 
 3. Avslutad primärbehandling (pdf) 
 4. Icke-kiurgisk recidivbehandling (pdf) 
 5. Uppföljning (pdf)*

*Blankett 5 (Uppföljning) är gemensamma för samtliga gynonkologiska kvalitetsregister.

Dokument för IPÖ äggstockscancer

Manual och andra dokument för Individuell patientöversikt (IPÖ) äggstockscancer hittar du här:

Individuell patientöversikt äggstockscancer