MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram äggstockscancer

I Kunskapsbanken hittar du nationella vårdprogram för epitelial äggstockscancer och icke-epitelial äggstockscancer.

Nationella vårdprogram

Nationella vårdprogram, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram och SVF finns nu samlade i RCCs Kunskapsbank. Kunskapsbanken ersätter appen Cancervård.

Remissformulär - Genetisk analys ovarialcancer (pdf)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst. 

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionalt vårdprogram för sydöstra sjukvårdsregionen

Regionalt vårdprogram för ovarialcancer

Regional medicinsk riktlinje äggstockscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje för epitelial äggstockscancer (pdf) (Reviderad 2017)
Regional medicinsk riktlinje för icke epitelial äggstockscancer (pdf) 

Patientinformation om genetisk utredning och målinriktad behandling

Patientinformation - BRCA mutation (pdf)
Patientinformation - behandling med PARP-hämmare (pdf)

Remisser för BRCA testning

KMP-remiss (pdf)
Remiss genetisk analys (pdf)

Christer Borgfeldt

docent, överläkaree Kvinnokliniken, gynekologisk tumörkirurg

Skåne universitetssjukhus


Faktaägare: Christer Borgfeldt, gynekologisk tumörkirurg, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Gemensam information uppdaterad: 28 januari 2020

Regional information uppdaterad: 11 november 2019