Svarsbrev för gynekologimottagning

Här finns textmall till svarsbrev från gynekologimottagning till kvinnor vid utredning och uppföljning av avvikande provresultat. Brevens innehåll följer det nationella vårdprogrammet fr o m 2022 och har tagits fram för att underlätta kommunikationen med patienter och för att främja jämlik vård. Samtliga filer är i Word-format.

Beroende på vilken typ av HPV-analys som används i respektive region finns kommunikationsstöd för:

  1. Utökad genotypning
  2. Begränsad genotypning HPV 16, 18/45
  3. Begränsad genotypning HPV 16, 18

Kallelse och svarsbrev från såväl kallelseorganisation/labb som gynekologimottagning är formulerade så att informationen ska vara samstämmig. Svarsbreven ärformulerade för att lämna besked och ge god information utan att väcka onödig oro. Hänvisning till fördjupad information på 1177.se/cellprov eller 1177.se/cellforandringar finns med i samtliga brev.

Enligt vårdprogrammet bör standardiserade svarsbrev som täcker den kliniska situationen användas. Se vårdprogrammet.

Innehållet i svarsbrev från gynekologimottagning kan ses som exempeltext och kan anpassas till regionala och individuella förutsättningar.

Lathund och textmall till svarsbrev för gynmottagningar 

Lathunden är ett dokumentet som anger vilka svar som är aktuella beroende på diagnos och var i utredningen svaret ges.

Utökad genotypning

Lathund för svarsbrev till gynmottagning, utökad genotypning (pdf) 
Version 2023-01-19

Svarsbrev gynmottagning i region som använder utökad genotypning

Begränsad genotypning HPV 16, 18/45

Lathund för svarsbrev till gynmottagning, begränsad genotypning HPV 16, 18/45 (pdf) Version 2023-01-19

Svarsbrev gynmottagning i region som använder begränsad genotypning HPV 16, 18/45

Begränsad genotypning HPV 16, 18

Lathund för svarsbrev till gynmottagning, begränsad genotypning HPV 16, 18 (pdf) Version 2023-01-19

Svarsbrev gynmottagning i region som använder begränsad genotypning HPV 16, 18

Brev till kvinnor som uteblivit vid besök för utredning, behandling eller uppföljning av cellförändringar

Samtliga versioner av Lathunden ovan innehåller beskrivning av när nedanstående brev bör användas. Breven är aktuella oavsett vilken typ av HPV-analys som används i regionen.