Nationell arbetsgrupp för barncancerområdet

Sedan våren 2020 finns en nationell arbetsgrupp inom ramen för satsningen på stärkt cancervård för barn och unga. I uppdraget ingår att prioritera, planera och samordna insatserna för barncancerområdet.

Arbetsgruppens uppdrag är att

  • Påbörja implementering av prioriterade insatser i enlighet med den handlingsplan som togs fram och rapporterades under 2020.
  • Verka för att utvecklingen inom barncancer kan följas upp med hjälp av kvalitetsregister.
  • Stödja och bidra till att utveckla kunskaps- och erfarenhetsutbytet om långtidsuppföljning som bedrivs vid seneffektsmottagningar i samtliga sjukvårdsregioner. 
  • Stödja befintliga och nya nätverk som arbetar med insatser inom satsningen på stärkt cancervård för barn och unga samt långtidsuppföljning efter barncancer. 

I den nationella arbetsgruppen ingår representanter från landets sex olika regionala cancercentrum. 

Ordförande

Karin Mellgren

barnonkolog, ordförande nationell arbetsgrupp för barncancerområdet

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nationellt processtöd

Olivia Claesson

nationellt processtöd barncancer

RCC Väst

Arbetsgrupp

Agneta Holtz

barnläkare

Region Västmanland

 

Anders Castor

barnonkolog

Skånes universitetssjukhus

Anna Sällfors Holmqvist

barnläkare

Skånes universitetssjukhus

Britt-Marie Holmqvist

barnonkolog

barn- och kvinnocentrum, Region Östergötland

Frans Nilsson

barnonkolog

Barn- och Ungdomscentrum Norrlands Universitetssjukhus

Jonatan Källström

barnläkare

Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Josefine Palle

Sektionschef, överläkare

Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Karin Skillner Cosic

processledare

RCC Stockholm Gotland

Lisa Törnudd

barnonkolog

H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus

Margaretha Stenmarker

barnonkolog

Futurum/Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Per-Erik Sandström

barnonkolog

Norrlands universitetssjukhus

Pernilla Grillner

barnonkolog

Karolinska Universitetssjukhuset