Bilddiagnostik

Bilddiagnostiska metoder (datortomografi och andra röntgenmetoder, magnetkamera (MRT), positronemissionstomografi (PET) och ultraljud) är hörnstenar i diagnostik och behandlingsplanering av i stort sett alla solida tumörer idag. I utredningar inför tumörbehandling ingår ofta flera olika bilddiagnostiska undersökningar och det är därför viktigt med god tillgänglighet och bra processflöde för att inte onödiga väntetider ska uppstå. Det är också viktigt att man i utredningar väljer rätt undersökningsmetod och samarbetet mellan behandlande klinik och bilddiagnostisk enhet är därför avgörande för att patientprocessen ska flyta på ett optimalt sätt.

Patienter med cancer remitteras ofta mellan olika sjukhus i regionen och det är därför viktigt att de bilddiagnostiska undersökningar som görs på olika enheter utförs på samma sätt och samma kvalitet så att inte undersökningar behöver göras om vid remittering. För att detta ska fungera behövs till exempel gemensamma undersökningsprotokoll.

Regional patientprocessledare inom bilddiagnostik arbetar med att etablera och koordinera ett regionalt nätverk för bilddiagnostik inom Södra sjukvårdsregionen, samarbeta med regionala patientprocessledare och patientprocessteam i frågor som rör bilddiagnostik och att utse representanter för området bilddiagnostik i de regionala diagnosbaserade processgrupperna.

Regional processledare

Elin Trägårdh

Regional patientprocessledare bilddiagnostik

Skånes Universitetssjukhus, Malmö