Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Syd – nationellt ansvarig

Pernilla Kockum

registeradministratör

RCC Syd

Jessica Wihl

RCC Syd, Nationell samordnare

 

 

RCC Sydöst

Sara Sterneberg

Regional INCA-support

RCC Sydöst

RCC Mellansverige

Alexandra Andersson

RCC Mellansverige

RCC Norr

Jenny Bellgran

registeradministratör

RCC Norr

 

Åsa Sundberg

systemutvecklare

RCC Norr

RCC Stockholm Gotland

Marie Abrahamsson

enhetschef canceruppföljning och kvalitetsregister

RCC Stockholm Gotland

 

Marie Lindquist

registerproduktägare, projektledare

RCC Stockholm-Gotland

Örjan Bäfver

Regional INCA-support

RCC Väst

Jawad Shahin

PROM- PREM konstruktör, Regional INCA Support

Frågor om registrering

Eva-Christin Kjellman

Anne Hiselius

koordinator