Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Syd – nationellt ansvarig

Pernilla Kockum

registeradministratör

RCC Syd

Statistiker

Nationell support, RCC Syd

RCC Norr

Malin Andersson

registeradministratör

RCC Norr

RCC Stockholm Gotland

Rebecca Törneld

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

 

Bodil Westman

projektledare

RCC Stockholm Gotland

RCC Sydöst

Cecilia Holtström

registeradministratör

RCC Sydöst

 

 

RCC Mellansverige

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

 

Therese Lindberg

registeradministratör, ej i tjänst

Isabel Larruy Bergqvist

registeradministratör

 

 

RCC Väst

Michelle Lemvik

Administrativ koordinator

RCC Väst