Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker. Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Stockholm Gotland - nationellt ansvarig

Malin Bergman

diagnoskoordinator hematologi, gynekologi, barncancer

RCC Stockholm Gotland

Kamilla Krawiec

statistiker

RCC Stockholm Gotland

Karin Engström

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

Charlott Lundberg

produktägare

RCC Stockholm Gotland

RCC Syd

Ann-Katrin Andersson

registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Mellansverige

Karin Olsson

verksamhetsutvecklare

RCC Mellansverige

 

Carina Bodin

registeradministratör

RCC Mellansverige

Andrea Back

registeradministratör

RCC Mellansverige

Statistiker

Regional support, RCC Mellansverige

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst

 

 

RCC Norr

Birgitta Fransson

registeradministratör

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Sydöst

Annette Palmberg

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst