MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram tjock- och ändtarmscancer

Vårdprogrammet är heltäckande och tar upp prevention, remittering, diagnostik, behandling, uppföljning och omvårdnadsaspekter. 

Det nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer fastställdes 2016, av Regionala cancercentrum i samverkan.

Gällande vårdprogram på webben
Gällande vårdprogram (pdf, öppnas i nytt fönster)

Den senast reviderade versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

  • Synkronisering har skett med Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
  • Evidensgradering har införts där det har varit möjligt.
  • Vårdprogrammet har kompletterats med en nationell version för omvårdnad vid kolorektal cancer.
  • Kapitelindelning och struktur har anpassats till de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionala behandlingsriktlinjer

Vårdprogram HNPCC (2005)

Regionala medicinska riklinjer tjock- och ändtarmscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer (RMR).

RMR för tillämpning av nationellt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer (pdf)


Faktaägare: Ingvar Syk, kirurg, överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Gemensam information uppdaterad: 9 januari 2020

Regional information uppdaterad: 9 januari 2020