MENY

Nationell kvalitetsregistergrupp gynekologisk cancer

Registerhållare

Thomas Högberg

gynonkolog, docent Institutionen för Cancerepidemiologi, Lunds universitet

RCC Väst

 

 

Ordförande

Per Rosenberg

gynonkolog, med dr, överläkare

Universitetssjukhuset i Linköping

 

 

Ledamöter

Kristina Aglund

gynonkolog

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 

Karin Bergmark

regional processägare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Maria Bjurberg

gynonkolog, Med Dr, överläkare, sektionschef VO Onkologi och strålningsfysik

Skånes universitetssjukhus, Lund

Louise Bohr Mordhorst

gynonkolog/gynekolog

Universitetssjukhuset Örebro

Christer Borgfeldt

docent, överläkaree Kvinnokliniken, gynekologisk tumörkirurg

Skåne universitetssjukhus

Fatma Bäckman

gynekologisk tumörkirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Pernilla Dahm-Kähler

regional processägare äggstockscancer, Med Dr, gynekologisk tumörkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ida Gideonsson

gynekologisk tumörkirurgi

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Kristina Hellman

gynonkolog, Med Dr, Överläkare, Gynsektionen, Onkologiska kliniken ,

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Helena Karypidis

gynekologisk tumörkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Preben Kjølhede

gynekologisk tumörkirurg, professor, överläkare Kvinnokliniken

Universitetssjukhuset i Linköping

Cecilia Olsson

omvårdnadsrepresentant, Specialistsjuksköterska i onkologi

Karlstads universitet

Sahar Salehi

gynekologisk tumörkirurg

kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Bengt Tholander

gynonkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

 

Patientrepresentant

Margaretha Sundsten

ordförande i Gynsam, Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation

 

 

Adjungerade medlemmar

Maud Ankardal

Registerhållare Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurg

Kvinnokliniken, Hallands sjukhus Halmstad

 

Elisabeth Åvall Lundqvist

professor, överläkare IKE/onkologi

Linköpings universitet

RCC Väst – nationellt ansvarig

Susanne Amsler Nordin

enhetschef

RCC Väst

 

Claudia Adok

statistiker

RCC Väst

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

Marie Blom

produktägare

RCC Väst


Gemensam information uppdaterad: 8 januari 2020