Nationell vårdprogramgrupp sköldkörtelcancer

Ordförande

Jakob Dahlberg

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Ledamöter

Catharina Ihre Lundgren

docent, kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

 

Göran Wallin

kirurg, Överläkare

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Oliver Gimm

kirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Joakim Hennings

kirurg

Östersunds sjukhus

Nationellt stödteam

Astrid Carling

administrativ koordinator, utvecklingsledare

RCC Väst

 

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

Tim Säll

statistiker

RCC Väst

Marie Blom

produktägare

RCC Väst