Nationell vårdprogramgrupp sköldkörtelcancer

Ordförande

Jakob Dahlberg

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Ledamöter

Catharina Ihre Lundgren

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 

Göran Wallin

kirurg, Överläkare

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Oliver Gimm

kirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Joakim Hennings

kirurg

Östersunds sjukhus

Nationellt stödteam

Astrid Carling

administrativ koordinator

RCC Väst

 

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

Tim Säll

statistiker

RCC Väst

Marie Blom

produktägare

RCC Väst

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst