Interaktiva rapporter

Uppgifterna i tabellen uppdateras två gånger per år och kan skilja sig från data i de interaktiva rapporterna, som kan ha en annan uppdateringsfrekvens. Tabellen länkar till de kvalitetsregister som erbjuder interaktiv rapport. För rapporter från övriga kvalitetsregister, se Årsrapporter.

För samtliga publikationer som använder data från ett kvalitetsregister ska det framgå vilket register datan är hämtad från. Vi rekommenderar att någon som är väl insatt i registret finns med i forskningsprojekt för att bidra med kunskap om insamling och tolkning av registerdata. Det är också viktigt att registret får information om vilka publikationer som resultaten utgör grund till eftersom registret ska redovisa vilka forskningsresultat som registret har bidragit till.

 
DiagnosRegistrerade fall 2020Registrerade fall totalt*Täckningsgrad i registerKontaktsjuksköterska 2020
 AntalAntal%%
ALL61123399 
AML3908 54697 
Analcancer226*******12468766*******
Bröstcancer8 453111 1809998
Bukspottkörtelcancer1 95718 2149292
CNS9863283****95****70*****
Gynekologisk cancer3 23839 6299896
Hudmelanom4 62077 0389978**
Huvud- och halscancer1 64018 76399 
Hypofys3529 48077****** 
KLL4177 93894 
KML821 8609840
Koloskopier och tjock- och ändtarmscancerscreening     
Lever- gallblåse och gallvägscancer1 61919 14697 
Lungcancer3 91369 0299879
Lymfom1 73538 90894 
Matstrups- och magsäckscancer1 30219 4629589
MDS3084 67592 
MPN4956 99395 
Myelom666935395 
Njurcancer961175029889
Peniscancer1932 0389855
Prostatacancer8 900212 7919987
Skelett- och mjukdelssarkom22173278689
Sköldkörtelcancer4644 4878394***
Testikelcancer365742197 
Tjocktarmscancer4 75962 58399.7 
Urinblåsecancer3 20360 5709978
Ändtarmscancer1 99648 12199.6 

Om data saknas i tabellen beror det på att indikatorn ej tillämpas i registret.

*Observera att startår varierar mellan diagnoserna. Information om vilket startår som gäller för specifik diagnos finns att läsa i de interaktiva rapporterna eller på registrets diagnossida.

**Exkludera melanom <= 1 mm

*** Endast patienter med patologisk T-stadium >= T1b

****Avser tumörer i CNS, 2018-2020

*****Endast pat med misstänkt högmalign hjärntumör

******Endast Hypofystumörer (teoretisk täckningsgrad, ej mot Cancerregistret)

*******Anal kval.reg.data redovisas med ett års eftersläpning så detta är för 2019

Ove Björ

statistiker, samordnare

RCC Norr