Blanketter och arvoden

Blanketter:

* Arvode/ersättning till icke anställd
* Utbetalning av särskild ersättning
Har ni frågor gällande ersättning maila ingrid.vogel@skane.se

Information för patientföreträdare om arvodering

Om du är patientföreträdare och ansöker om arvodering till RCC Syd, följ dessa instruktioner vid ifyllnad av blankett.
För utbetalning av arvode och reseersättning används blanketterna ovan.
a) För EJ anställd inom Region Skåne, blankett "Arvode/ersättning till icke anställd"
b) För anställd inom Region Skåne, blankett "Utbetalning av särskild ersättning".
Ni ska ej fylla i rutorna längst ner där det står: återkopplas till samt attest av ansv. chef. Ej heller vilka konto som kostnaden ska belasta. Detta gör undertecknad. 

Region Skåne har avtal med SWEDBANK och man kan därför inte själv välja vilken bank ersättningen ska gå till. Pat företrädare anmäler sitt konto på länken www.swedbank.se/kontoregister eller på närmaste Swedbankkontor.

Ifyllda blanketter samt eventuella kvitton skickas tillsammans med inbjudan till möte till:

RCC Syd
Att: Ingrid Vogel
Scheelevägen 8
223 81 Lund