Till regionspecifikt innehåll

Malignt melanom

I Sverige diagnostiseras årligen drygt 4 500 invasiva maligna melanom i huden och ca 4 000 förstadier till sjukdomen (in situ-melanom). Varje år avlider omkring 500 patienter av melanom i Sverige.

Patienter med melanom handläggs initialt ofta inom primärvården. Uppföljning vid lokaliserad sjukdom, större kirurgi eller utredning och behandling av avancerad sjukdom sker inom sjukhusvården.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst