Till regionspecifikt innehåll

Min vårdplan i cancervården

Alla patienter med cancer bör ha en skriftlig Min vårdplan som individanpassas utifrån patientens behov. Den ska tas fram för och med patienten.

Syftet är att ge tydlig information och stöd till patient och närstående, att göra dem delaktiga i vården samt att öka deras trygghet.

Min vårdplan ska innehålla

 • Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska, kurator och andra viktiga stödfunktioner
 • Tider för undersökningar och behandlingar
 • Råd och åtgärder under utredning, behandling och rehabilitering
 • Information om sjukdomen
 • Patientens rehabiliteringsplan
 • Beskrivning av vad patienten kan göra själv
 • Information om praktiska frågor och om patientens rättigheter

Efter avslutad behandling:

 • Information om uppföljning och om vad som är viktigt att tänka på
 • Sammanfattning av den vård som patienten har varit med om

Inom varje vårdprocess behöver riktlinjer utarbetas för hur Min vårdplan upprättas, uppdateras, registreras och dokumenteras. Bilden beskriver hur Min vårdplan är en del av vårdprocessen.

Vårdprocess med Min vårdplan

Nationell Min vårdplan

Sedan 2020 har RCC varit utgivare av nationella versioner av Min vårdplan.

Ta del av nationella versioner av Min vårdplan

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Införandestöd för nationell Min vårdplan

Norrbotten: Vakant

Helena Strömqvist

införandestöd Min vårdplan

RCC Norr

 

Anneli Haglund

införandestöd Min vårdplan

Region Västernorrland

Lina Fredriksson

införandestöd Min vårdplan

Region Jämtland Härjedalen

Hanna Åberg

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Regionala projektledare införande Min vårdplan

Jessica Eriksson

Region Kalmar län

Rebecca Stenfeldt

Region Östergötland

Linda Bergström

Region Jönköpings län

Kontakt

porträtt

Anna Sandelin

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst