Handhavande av cancerläkemedel

Arbetsgruppen för handhavande av cancerläkemedel arbetar för att möta det ökade behovet av kompetens kring hantering och administrering av nya cancerläkemedel.

Arbetsgruppens huvudsakliga uppdrag är att med utgångspunkt från gällande direktiv och i samråd med berörda lärosäten utforma, genomföra, utveckla och säkerställa tillgång på utbildningsaktiviteter för säkert handhavande av cancerläkemedel för sjuksköterskor och andra berörda yrkesgrupper inom specialist och hemsjukvård. Både patientsäkerhet och arbetsmiljöaspekter ska beaktas.

I uppdraget ingår att

  • Fungera som expertråd för säkert handhavande av cancerläkemedel för RCC i samverkan
  • Bevaka kunskapsläget inom uppdraget och vid behov föreslå åtgärder till RCC i Samverkan
  • Samverka med de nationella vårdprogramsgrupperna inom cancerområdet, regimbiblioteket och NAC-gruppen vid behov
  • Att vara remissinstans för informationsmaterial rörande handhavande och administration av cancerläkemedel
  • Stötta regionalt arbete med säkert handhavande av cancerläkemedel utifrån det nationella arbetet.

Årsrapporter

 

Arbetsgrupp

Annica Walter, Carin Lundgren, Anki Delin Eriksson, Sandra Alexandersson, Ida Ekh och Marie Sodell

 

Vid frågor - vänd dig i första hand till kontaktperson i din region.

Anki Delin Eriksson

Ordförande, specialistsjuksköterska

Regionalt cancercentrum Väst

Sandra Alexandersson

leg. receptarie/avdelningsfarmaceut

Regionalt cancercentrum Syd

Carin Lundgren

specialistsjuksköterska

Regionalt cancercentrum Mellansverige

Marie Sodell

specialistsjuksköterska

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Ida Ekh

farmaceut

Regionalt cancercentrum Sydöst

Annika Walter

specialistsjuksköterska

Regionalt cancercentrum Norr