Till regionspecifikt innehåll

Hypofystumörer

Hypofystumörer är ovanliga. I Sverige har vi omkring 300–500 nya fall per år. Mer än två tredjedelar av de som drabbas får sin diagnos före 65 års ålder.

De allra flesta tumörer i hypofysen är godartade och växer långsamt. Det är mycket sällsynt att de ger upphov till metastaser. Hypofystumörer förekommer även hos barn men är sällsynt. Bland yngre personer finns en viss övervikt för kvinnor, medan det omvända gäller i högre ålder. I genomsnitt drabbas ungefär lika många män som kvinnor.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Hypofystumörer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar en regional vårdprocessgrupp inom hypofystumörer. Det finns ett nationellt vårdprogram och en sjukvårdsregional tillämpning för Mellansverige.

Läs mer via länkarna nedan.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregional tillämpning av vårdprogram

Vård av hypofystumörer i Västra sjukvårdsregionen

Den regional vårdprocess för primära CNS-tumörer omfattar även hypofystumörer. Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av denna patientgrupp i västra sjukvårdsregionen.

Läs mer om arbetet i regional vårdprocess primära CNS-tumörer under rubriken "Regionspecifikt innehåll" på webbsidan om Hjärna och ryggmärg.