Ärftlig prostatacanceranalys

Rutin för behandlingsrelaterad genetisk testning vid prostatacancer inom den Södra sjukvårdsregionen.
I analysen ingår generna BRCA1 och BRCA2

Dokument för nedladdning:

PM för handläggning:

Behandlingsassocierad utredning vid misstanke om ärftlig prostatacancer

Remiss till Klinisk genetik:

Remiss för blodanalys vid misstanke om ärftlig prostatacancer

Informationsbrev som ges till patient innan testning:

Patientinformation vid genetisk testning vid misstanke om ärftlig prostatacancer

Mall för svar på negativ testning till patient:

Brevmall neg. testad

OBS! Var vänlig lägg text för bade informationsbrev samt mall för negativt testningssvar på eget brevpapper. Fyll även i telefonnummer till kontaktsjuksköterska på informationsbrevet.