MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg

Det nationella vårdprogrammet för tumörer i hjärna och ryggmärg, beskriver rekommendationer för handhavande och omhändertagande av patienter med den vanligaste typen av elakartade tumörer i hjärna och ryggmärg, gliom.

Det nationella vårdprogrammet för tumörer i hjärna och ryggmärg fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan, i maj 2018.

Gällande vårdprogram på webben
Gällande vårdprogram (pdf, öppnas i nytt fönster)

Den senast reviderade versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

 • Rekommendationerna har uppdaterats efter den nya WHO-klassifikationen för tumörer i centrala nervsystemet.
 • Molekylärpatologi är nu nödvändigt för en korrekt diagnostik.
 • Kapitlet om egenvård har utökats för att stärka patientens delaktighet i sin egen vård.
 • Det har tillkommit ett nytt kapitel om graviditet och hormonbehandling. 
 • Kvalitetsindikatorer och ledtidsmått har uppdaterats.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional medicinsk riklinje primära maligna hjärntumörer

Regional medicinsk riktlinje för maligna astrocytära och oligodendrogliala tumörer i centrala nervsystemet (pdf)

Det regionala vårdprogrammet för hjärnmetastaser finns att läsa på cancerdiagnos okänd primärtumör (CUP)


Faktaägare: Sara Kinhult, onkolog, Skånes Universitetssjukhus
Gemensam information uppdaterad: 16 september 2019