Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg

Det nationella vårdprogrammet för tumörer i hjärna och ryggmärg, beskriver rekommendationer för handhavande och omhändertagande av patienter med den vanligaste typen av elakartade tumörer i hjärna och ryggmärg, gliom.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional medicinsk riklinje primära maligna hjärntumörer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Cancersjukdomar - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Det regionala vårdprogrammet för hjärnmetastaser finns att läsa på cancerdiagnos okänd primärtumör (CUP)