Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer för sarkom

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för skelett- och mjukdelssarkom. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel. Det finns inga nationellt fastställda läkemedelsregimer för buksarkom. Däremot finns det regionala regimer.