Presentationsmaterial för utbildning

Här kan du ta del av presentationsmaterial (powerpoint-filer) om det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention. Innehållet riktar sig till vårdpersonal och kan användas för information och utbildning i regionerna.

Materialet är främst tänkt att användas för undervisning i grupp, men fungerar även som en enkel sammanfattning av de olika kapitlen i vårdprogrammet och kan användas för enskilda studier.

Synpunkter och förslag till förbättringar av materialet mottages tacksamt.

 

Presentationer om vårdprogrammet

Namnen på filerna relaterar till respektive kapitel i det nationella vårdprogrammet. 

Filer för nedladdning: