RCC Syds medarbetare

Här finner du kontaktuppgifter till RCC Syds medarbetare

RCC Syd

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercenter i Sverige. RCC arbetar tillsammans med landets regioner för att skapa en mer jämlik cancervård med hög kvalitet. Vi är inte en klinisk funktion och behandlar inte patienter.

Har du generella frågor om cancersjukdomar kan du kontakta Cancerrådgivningen.

Om du vill komma i kontakt med vården, sök på 1177.

Du kan lämna synpunkter om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Läs mer på 1177, Om du inte är nöjd med vården.

Ania Jurzysta

registeradministratör, föräldraledig

RCC Syd

Anja Palmqvist

registeradministratör

RCC Syd

Anna-Maria Larsson

medicinsk rådgivare

RCC Syd

Annika Nertsberg

registeradministratör

RCC Syd

Annika Wendt Wesén

verksamhetsutvecklare, vårdprogramhandläggare

RCC Syd

Ann-Katrin Andersson

registeradministratör

RCC Syd

Christina Landegren

Verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Hanna Åberg

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Hannie Lundgren

Verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Heléne Öberg

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Ida Östman

registeradministratör

RCC Syd

Ingrid Vogel

verksamhetssamordnare

RCC Syd

Jakob Karlsson

registerproduktägare

RCC Syd

Jenny Patera

kommunikationsstrateg

RCC Syd

Jessica Johansson

registeradministratör

RCC Syd

Jessica Wihl

medicinsk chef

RCC Syd

Johanna Henriksson

registeradministratör

RCC Syd

Klaus Bjerregaard

IT-samordnare

RCC Syd

Linn Rosell

verksamhetsutvecklare,

RCC Syd

Malin Nyqvist Persson

administratör

RCC Syd

Maria Rejmyr Davis

verksamhetschef

RCC Syd

Mimi Taylor

kommunikationsstrateg

RCC Syd

Niklas Berndt

datamanager

RCC Syd

Pernilla Kockum

registeradministratör, arbetar 20% på RCC Syd

RCC Syd

Salma Tunå Butt

medicinsk rådgivare

RCC Syd

Sixten Borg

statistiker

RCC Syd

Ulrica Stråhlman

utvecklingbarnmorska

RCC Syd

Ulrika Landin

samordnare nationella regimbiblioteket

RCC Syd

Victor Falini

statistiker

RCC Syd