Forskning på Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer

Här finns information om forskning med stöd av Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer, samt om hur du går tillväga för att begära ut data i forskningssyfte.